A modellértékű módszerek legfontosabb célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére alkalmas, tanulástámogató pedagógiai módszerek kidolgozása és elterjesztése az alapfokú oktatásban résztvevő pedagógusok számára, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítása. A program további célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai és módszertani eszköztárának fejlesztése, valamint méltányos tanulási környezet kialakítása valamennyi tanuló sikeres előrehaladása érdekében.A képzés célja, hogy a résztvevő ismerje meg a szociokulturális helyzet jellemzőit, mint a tanulói lemorzsolódás okozóit, a sokféle képességnek megfelelő tanítási módszereket és a pedagóguskompetenciák fejlesztésének a lehetőségeit. A képzés során a résztvevő ismerje meg a szociokulturális hátrány okozóit, jellemzőit és az eltérő képességeknek megfelelő fejlesztő munkaformákat, különös tekintettel, amelyek lehetőséget adnak a tanulók személyre szabott differenciálására.

A kurzus célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére alkalmas IKT-alapú tanulástámogató pedagógiai módszerek kidolgozása és elterjesztése az alapfokú oktatásban résztvevő pedagógusok számára, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítása. 

A tanulástámogató módszerek legfontosabb célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére alkalmas, tanulástámogató pedagógiai módszerek kidolgozása és elterjesztése az alap- és középfokú oktatásban résztvevő pedagógusok számára, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítása. A program további célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai és módszertani eszköztárának fejlesztése, valamint a méltányos tanulási környezet kialakítása valamennyi tanuló sikeres előrehaladása érdekében.

A modellértékű módszerek legfontosabb célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésére alkalmas, tanulástámogató pedagógiai módszerek kidolgozása és elterjesztése az alapfokú oktatásban résztvevő pedagógusok számára, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését szolgáló pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítása. A program további célja a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése a köznevelési intézményekben, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai és módszertani eszköztárának fejlesztése, valamint méltányos tanulási környezet kialakítása valamennyi tanuló sikeres előrehaladása érdekében.

A kurzus célja a tanárjelöltek felkészítése a művészettel nevelés tervezésére, szervezésére. További célja, hogy a hallgatók megismerjék a művészettel nevelés transzferhatásait, sajátos eszközrendszerét és annak alkalmazási lehetőségeit, valamint ezeket építsék be az általuk tervezett tanítási-tanulási folyamatokba.