A forrásteremtés egyik lehetséges módja a pályázatokon elnyerhető támogatás. A képzés célja a hallgató pályázatírással kapcsolatos alapvető gyakorlati képességének, készségeinek fejlesztése. Kiemelt témakörök: Támogatási rendszerek, alapok, keretek, intézményrendszer. A pályázati lehetőségek megkeresése. A pályázatírás alapjai: a pályázatok felépítése, elkészítésük főbb szempontjai, formai és tartalmi követelmények. A pályázatírás módszertana. A pályázatok leggyakoribb hibái.

Kulturális fogyasztási minták a mai magyar társadalomban. Változások a kultúrakutatásban. A kulturális fogyasztási preferenciák területi és társadalmi különbségei. Kulturális intézmények látogatottságának jellemzői, művelődési szokások különböző korcsoportokban. A kultúra átörökítésének mechanizmusai: az iskola társadalmi funkciói. Az oktatási rendszer és a társadalmi egyenlőtlenségek. Az iskolarendszeren kívüli kulturális mintaközvetítés. A tömegkommunikáció, mint kultúraközvetítő rendszer. Az infokommunikációs technológiák kultúraformáló szerepe. A közvetített minták hatása a kulturális identitásra és társadalmi cselekvésmintákra. Az életmód és a szabadidő szociológiai kérdései.

A hallgatók megismerik a gazdasági szervezetekben működő projekteket, projektszervezeteket, azok szervezését, a projektciklusokat. Megismerik a projektek típusait /gazdasági, pályázati, fejlesztési stb/. A gyakorlatban is elsajátítják a projekt generálás lépéseit. Képessé válnak az Európai Uniós pályázati projektek alkalmazására.

Kulturális fogyasztási minták a mai magyar társadalomban. Változások a kultúrakutatásban. A kulturális fogyasztási preferenciák területi és társadalmi különbségei. Kulturális intézmények látogatottságának jellemzői, művelődési szokások különböző korcsoportokban. A kultúra átörökítésének mechanizmusai: az iskola társadalmi funkciói. Az oktatási rendszer és a társadalmi egyenlőtlenségek. Az iskolarendszeren kívüli kulturális mintaközvetítés. A tömegkommunikáció, mint kultúraközvetítő rendszer. Az infokommunikációs technológiák kultúraformáló szerepe. A közvetített minták hatása a kulturális identitásra és társadalmi cselekvésmintákra. Az életmód és a szabadidő szociológiai kérdései.

A forrásteremtés egyik lehetséges módja a pályázatokon elnyerhető támogatás. A képzés célja a hallgató pályázatírással kapcsolatos alapvető gyakorlati képességének, készségeinek fejlesztése. Kiemelt témakörök: Támogatási rendszerek, alapok, keretek, intézményrendszer. A pályázati lehetőségek megkeresése. A pályázatírás alapjai: a pályázatok felépítése, elkészítésük főbb szempontjai, formai és tartalmi követelmények. A pályázatírás módszertana. A pályázatok leggyakoribb hibái.