A hallgatók megismerkednek a sportökonómia tárgyával, a kapcsolódó szervezeti és gazdasági fogalmakkal, alapvető az eligazodást segítő gyakorlati ismeretekkel.

A hallgatók megismerik a sportszociológia tárgyával és társadalmi alrendszerével, annak jellemző ágaival, más társadalmi alrendszerekkel kialakított kapcsolataival, vetületeivel.

A hallgatók megismerik az ifjúságszociológia tárgyával, a fiatalokat érintő társadalmi problémák témaköreivel, elméleti hátterével, az ezen problémák kezelésre irányuló közpolitikai megoldásokkal, ajánlásokkal.

A hallgatók megismerik a társadalomtudományok, ezen belül szociológia tudományának fogalmi kereteit, jellegzetességeit. Megismerik továbbá annak módszertanát, nagyobb tudományterületeit, valamint a hozzájuk kapcsolódó elméleteket és eredményeket, mind az egyetemes, mind a hazai perspektívákból.

A hallgatók megismerik a társadalomtudományok, ezen belül szociológia tudományának fogalmi kereteit, jellegzetességeit. Megismerik továbbá annak módszertanát, nagyobb tudományterületeit, valamint a hozzájuk kapcsolódó elméleteket és eredményeket, mind az egyetemes, mind a hazai perspektívákból.

A hallgatók megismerkednek a területi és társadalmi egyenlőtlenségek fogalmával, a mérésükhöz kapcsolódó főbb társdalom statisztikai mutatókkal és indexekkel. Képet kapnak a világ, Európa és benne Magyarország területi, társadalmi és fejlettségi egyenlőtlenségéről. és a mögöttük húzódó főbb elméleti magyarázatokról.

A hallgatók megismerik az ifjúságszociológia tárgyával, a fiatalokat érintő társadalmi problémák témaköreivel, elméleti hátterével, az ezen problémák kezelésre irányuló közpolitikai megoldásokkal, ajánlásokkal.

 

A hallgatók megismerkednek a területi és társadalmi egyenlőtlenségek fogalmával, a mérésükhöz kapcsolódó főbb társdalom statisztikai mutatókkal és indexekkel. Képet kapnak a világ, Európa és benne Magyarország területi, társadalmi és fejlettségi egyenlőtlenségéről. és a mögöttük húzódó főbb elméleti magyarázatokról.

A hallgatók megismerik a sportszociológia tárgyával és társadalmi alrendszerével, annak jellemző ágaival, más társadalmi alrendszerekkel kialakított kapcsolataival, vetületeivel.

 

A hallgatók megismerik a társadalomtudományok, ezen belül szociológia tudományának fogalmi kereteit, jellegzetességeit. Megismerik továbbá annak módszertanát, nagyobb tudományterületeit, valamint a hozzájuk kapcsolódó elméleteket és eredményeket, mind az egyetemes, mind a hazai perspektívákból.

A hallgatók megismerkednek a sportökonómia tárgyával, a kapcsolódó szervezeti és gazdasági fogalmakkal, alapvető az eligazodást segítő gyakorlati ismeretekkel.