A kurzus célja, hogy a leendő történelemtanárt felvértezze olyan műveltséggel és szemlélettel, ami képessé teszi az „információs társadalom” megértésére, a folyamatosan bővülő infokommunikációs eszköztár által kirajzolódó lehetőségek felismerésére és innovatív alkalmazására a történelemtanításban. A kurzus során tanítási-tanulási folyamatot támogató online alkalmazásokat használunk, amelyek hozzájárulnak az online tanulási környezet módszertani jellemzőinek megismeréséhez.