Az emberi tevékenység hatásai a környezetben a kezdetektől napjainkig

Az emberi történelem során az ember által okozott környezeti hatások vizsgálata a környezettudomány és az ökológa szemszögéből, különös tekintettel napjaink környezeti kérdéseire és a fenntarthatóság kérdésére.

Pavlik Gábor: Élettan -Sportélettan című tankönyve alapján

(Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2011, ISBN 978-963-226-341-0)

Egészségtan, élettan, balesetvédelem és elsősegélynyújtás

Az emberi tevékenység hatása a környezetre a kezdetektől napjainkig.

Az ember befolyása az elemek biogeokémiai körforgására és ennek globális következményei.

Tudománytörténet a környezeti szempontok előtérbe helyezésével.