Egészségtan, élettan, balesetvédelem és elsősegélynyújtás

Az emberi tevékenység hatása a környezetre a kezdetektől napjainkig.

Az ember befolyása az elemek biogeokémiai körforgására és ennek globális következményei.

Terhelés- és sportélettani ismeretek biokémiai vonatkozásokkal kiegészítve.