A tantárgy tartalma Rudolf Arnheim (1979) A vizuális élmény, az alkotó látás Gondolat, Budapest  című munkája.

Az ehhez készített Power Pointokat itt megosztom.

A tantárgy az órákon vetített Power Pointok és a megadott szakirodalom alapján sajátítható el.

Gaul Emil (2011): A tárgy- és környezetkultúra tantárgypedagógiája. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza

Elolvasható itt a moodle.nyf REPETHA fejezetében.