A tantárgy célja olyan elméleti ismeretek közvetítése, amelyek révén a tanárjelölt képes a környezet állapotának megőrzésével, védelmével kapcsolatos ismeretek átadására és a környezetbarát szemléletmód, környezettudatos magatartás kialakítására.
Ismereteivel képes a környezet szépsége, védelme, fenntarthatósága és a benne élők vitalitása közti összefüggések értelmezésére, a fenntarthatóságot segítő életvitel, az anyag- és energiatakarékos szemlélet, életmód megismertetésére.

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: A környezet fogalma, rendszer és környezet kapcsolata, biológiai értelmezése sejt, egyed szinten. A víz biológiai szerepe. A vízszennyezés fogalma, vízszennyező anyagok származása, csoportosítása. Szennyvíztisztítás, szennyvíziszap-kezelés, komposztálás. A toxicitás, toxikológiai tesztek. A levegőszennyezés, a szennyeződés forrásai, a mesterséges eredetű szennyeződések. A leggyakoribb szennyező anyagok és jellemzőik. A levegőszennyezés hatásai a növény és állatvilágra, a művi környezetre. A talaj jellemzői, védelme. Talaj degradáció, rekultiváció. A talaj termőképessége és a környezetszennyezés kapcsolata. Bioremediáció. A zaj és rezgés elleni védelem. A zaj és rezgés fogalma, hatása az emberi szervezetre. A sugárzások biológiai hatása, védekezési lehetőségek a sugárterhelés ellen. Hő szennyezés. A hulladék fogalma, jellemzői, csoportosítása. A hulladékok környezeti hatásai. A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének csökkentési lehetőségei. A környezetvédelem jogi szabályozása. A környezeti állapot és az ember testi-lelki egészsége közötti összefüggés. Invazív és allergén növények.