Az ének-zenei nevelésen belül szokások, készségek és képességek fejlesztése az általános iskola alsó tagozatában. Az éneklés helyes szokásainak kialakítása. A zenei írás-olvasás készségének fejlesztése az alsó tagozatban.A daltanítás módszerei, a képességfejlesztés feladatai. A tervezés és felkészülés kérdései. Az ének-zene órára készített tervezetek sajátosságai. Óralátogatások és ezek elemzése.