A környezet változásainak elemzését követően a hallgatók képesek legyenek felmérni bizonyos antropogén tevékenységek várható egészségkárosító következményeit, a prevencióra fektetve a hangsúlyt megoldási lehetőségeket keresni az emberi egészség megőrzése céljából. Legyenek képesek a szaktárgyának megfelelő tudományterületen a fogalmak, elméletek és tények közötti összefüggések felismerésére, a szaktárgyában elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására, ennek közvetítésére a tanulók felé. A környezet-egészségtan tárgya, feladata. A magyar népesség egyes demográfiai mutatói. Település egészségtan. A leggyakoribb fertőzések járványtana. A nem fertőző népbetegségek és a környezet. A környezet egészségre káros élőlényei (mikroorganizmusok, egészségügyi kártevők). A népegészségtan célja, módszerei története. A magyar népegészségügy felépítése. A prevenció három szintje. Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás. Az egészség megőrzéséhez szükséges életvitel elemek.