A hallgatók lássák be, hogy a környezettudomány és a környezetvédelem szoros kapcsolatban vannak, egymást kiegészítik, de nem helyettesítik. Környezet és fenntarthatóság. A globális környezeti problémák. A környezetvédelem fogalma. A talaj és szennyezői. Elsivatagosodás, erdőirtás, túllegeltetés, vegyszerhasználat. A biofarm jelentősége. A környezetgazdálkodás fogalma. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar környezetromboló hatása, kiküszöbölésük lehetőségei. A víz szerepe a Földön: a víz körforgása, folyók, tavak, óceánok sarki jégtömegek, felszín alatti vizek. Az eutrofizáció. Az eutrofizációt kiváltó környezeti tényezők. A levegőtisztaság védelme és szabályozási lehetőségei. Füstködök. Üvegházhatás. Ózonlyuk. Környezetszennyező anyagok transzmissziói.