Csak azok a hallgatók vegyék fel a tantárgyat akiknek a neptun szerint is kötelező!

A tantárgy során a résztvevők megismerhetik a falvak és a városok fogalmának földrajzi, időbeni és tudományterületenkénti eltéréseit, a települések fejlődésére ható hagyományos és új energiákat, az urbanizáció fejlődéstörténetét, jellegzetes szakaszainak földrajzi és időbeni különbségeit, ezek lenyomatát a települések belső szerkezetében, alaprajzában, morfológiájában. A tantárgy során a résztvevők betekintést nyerhetnek a falvak és városok hierarchikus elrendeződésének, valamint a településállományon belüli, a városi és a vidéki térségek közötti fejlettségi különbségek változásának fontosabb sajátosságiba, a településfejlesztés történeti kialakulását, a mai, nemzetközi szinten alkalmazott gyakorlatokba.

7.hét: A falvak kialakulása és jellemezői

8.hét: A tanyák kialakulása és típusai

9.hét: A bokortanyák jellemzői

10.hét: A vonzáskörzetek lehatárolásának módszerei

11.hét: OTK

12.hét: Településszerkezet, településmorfológia

13.hét: Az urbanizáció hatásai I.

14.hét: Az urbanizáció hatásai II.