A kurzus célja a hallgatók megismertetése a statisztikai gondolkodásmóddal, a leíró statisztikákkal, különböző adatok grafikonon történő ábrázolásával, és néhány alapvető, a biológiában hipotézistesztelésre gyakran használt statisztikai teszttel az alábbi témakörök szerint. 

Táblázatkezelés, adatbázis-kezelés alapjai, grafikonok értelmezése és készítése Excel segítségével. Statisztikai programcsomagok és felhasználási lehetőségeik. Bevezetés a biometriába, változó típusok, statisztikai alapfogalmak, statisztikai populáció, minta, mintanagyság, reprezentativitás, jellegzetes eloszlástípusok, eloszlásgrafikonok.

A biostatisztikai módszerek jelentősége, hipotézistesztelés, valószínűség, első és másodfajú hiba, szignifikanciaszintek. Néhány alapvető paraméteres és nem-paraméteres statisztikai teszt, illetve a korrelációk fogalmának és statisztikáinak megismerése. Önálló kérdésfeltevés, a tanult statisztikai tesztek önálló elvégzésének és értelmezésének gyakorlása.