A tantárgy célja a kísérletezés, megfigyeltetés gyakorlati technikáinak elsajátítása, annak érdekében, hogy a magabiztos tudás és gyakorlati tapasztalatok birtokában a tanítási gyakorlatok eredményesek legyenek. Megtanítjuk, hogy a kísérlet a motiváció egyik eszköze, melynek célja az alkalmazható, élményszerű természettudományos gondolkodás kialakítása. A tantárgy ismereteinek elsajátításával a tanárjelöltek képesek megismertetni tanítványaikkal, hogy a biológia, kémia, fizika, földrajz hogyan magyarázza a természet összefüggéseit, továbbá képes a biológiai szertár, élősarok kialakítására, fenntartására, tanulmányi kirándulások, táborok, erdei iskolai programok szervezésére, lebonyolítására, természettudományi versenyprogramok szervezésére, tehetséggondozási feladatok ellátására, az egyéni nevelési és tanulási igényű tanulók oktatási módszereinek alkalmazására az általános iskolai biológia oktatásban.

Ennek során az elsajátítandó ismeretek: A kísérletezés didaktikai felépítése: a kísérlet célja, eszközei, anyagai a kísérletezés menete, végrehajtása, megfigyelése, következtetéseik és ezek tanítása. A tanári demonstrációs kísérletek és a tanulókísérletek tervezése, előkészítése, céljai. A kísérletek munkaformái és ennek gyakorlatban történő bemutatása. A tanár feladata a tanulókísérletekben és ennek gyakorlása. Megfigyelési szempontok kidolgozása és alkalmazása. A kísérletekhez szükséges munkalapok kidolgozása és alkalmazásuk. A kísérletek magyarázatainak, következtetéseinek gyakorlása. A természettudományos tárgyakban szerzett ismeretek felhasználása, integrálása a kísérletezésben és ennek bemutatása és gyakorlása. Egyszerűbb gyakorlati vizsgálatok alkalmazása a biológia oktatás során. A mikroszkópos szemléltetés módszertana. Biológiai szertár felszerelése, élősarok. Tanulmányi kirándulás, erdei iskola alkalmazása az iskolán kívüli biológiaoktatásban és környezeti nevelésben. Szakmai kirándulások, környezet- és természetvédelmi táborok, szakkörök szerepe a biológiaoktatásban. Tehetségkutatás, szaktáborok, természettudományi versenyprogramok szervezése, tudományos diákkörök működtetési lehetőségei. Az egyéni nevelési és tanulási igényű tanulók biológia oktatás módszerei tanórán belül és kívül. A szakkörök és a korrepetálás jelentősége a tanulók differenciált egyéni és csoportos oktatásában. Mikrotanítások az alkalmazható módszerek felhasználásával.