A tantárgy célja, hogy a hallgatók a Vállalatgazdaságtan tárgy keretében megismert gazdálkodó szervezetek működtetésével összefüggő folyamatokat megértsék. Lássák át a szervezetekben jelentkező legfőbb gazdasági folyamatokat, valamint azok feltételeinek megteremtési lehetőségeit. Szerezzenek alapvető gazdasági, szervezési, irányítási ismereteket és sajátítsák el a hatékony működéshez szükséges tennivalókat. Megismerjék a vállalkozói szemlélet lényegét, főbb irányelveit és a szemlélet kialakításának módszereit. A vállalkozások életciklusait és az egyes életciklusok jellemzőit. A vállalatvezetés fő ismérveit, teendőit, feladatait, valamint a tudás és humán tőke szerepének fontosságát a vállalkozások életében, valamint megismerjék a vállalat tevékenységi rendszerének alapjait.