A tantárgy célja a gazdálkodás alapjainak, a nemzetgazdasági alapösszefüggéseknek a megismerése, a vállalkozások indításához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek átfogó és rendszerezett áttekintésének az elsajátítása. A hallgatók megismerik az üzleti vállalkozások, mint szervezet-, és mint gazdasági rendszer felépítését, működésének és működtetésének általános rendszerelméletét. Megismerhetik a vállalkozások társadalmi, gazdasági, pénzügyi környezetét, a vállalkozások működési formáit, azok létrehozásának, működtetésének, megszüntetésének feltételeit, főbb jellegzetességeit. Az erőforrásokkal való gazdálkodás alapjait.