A tantárgy célja olyan elméleti ismeretek közvetítése, melyek felhasználásával a tanárjelölt képes a tanulók életkori sajátosságaihoz és tudásszintjéhez igazodva magyarázatot adni az életmóddal, a természeti környezet megőrzésével és a betegségekkel kapcsolatos biológiai problémákra, illetve azok egészségtani következményeire. A magyar népesség egyes demográfiai mutatói. Betegségek osztályozása: a leggyakoribb iskoláskorban és fiataloknál előforduló betegségcsoportok, azok korai tünetei. Elsősegélynyújtás és újraélesztés. A leggyakoribb fertőző betegségek. A leggyakoribb fertőzések járványtana. A nem fertőző népbetegségek és a környezet. A népegészségtan célja, módszerei története. A magyar népegészségügy felépítése. A prevenció három szintje. Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás. Az egészség megőrzéséhez szükséges életvitel elemek. A bőr, mint első védelmi vonal. Egészséges táplálkozás, a táplálék minőségének hatása a szervezet működésére.