Az élővilág rendszerezése. A rendszerezés története és a rendszerek. Az élővilág nagy egységei (törzsfa). A vírusok. A prokarióták és az eukarióták. A gombák evolúciója.
A növényvilág evolúciója. A növények élete. A növényélettan alapjai: vízforgalom, vízgazdálkodás és anyagszállítás; a növények felépítő – és lebontófolyamatai, a növények mozgása, szaporodása, növekedése és egyedfejlődése. Az állatok rendszere. Egysejtű eukarióta állatok. A többsejtű állatok evolúciója: sejthalmazosok, álszövetesek, a szövetes állatok. Testüreg nélküliek és testüregesek. Az ősszájú állatok evolúciója. Férgek, féreglábúak, ízeltlábúak, puhatestűek. Az újszájú állatok evolúciója: úszószegélyes férgek, tüskésbőrűek, gerinchúrosok, gerincesek. Egyed feletti szerveződési szintek. A környezet, az abiotikus környezeti tényezők. A populációk. A társulások jellemzői, változásai. Hazai társulások. A társulások táplálkozási szintjei energiaáramlása és anyagforgalma. A biomok áttekintése. A bioszféra anyagforgalma. Öröklődés és változékonyság. Genetikai alapismeretek. A klasszikus genetika elméleti és gyakorlati lehetőségei. A modern genetika jelene és perspektívái. Populációgenetika és evolúció. Az emberi szervezet szervrendszerei és működése.