A kurzus célja megismertetni a Gazdálkodási és menedzsment szakos, illetve a Mérnök-közgazdász szakirányú továbbképzés hallgatóit a gazdasági szervezetek tudatosan kialakított piac-és élményorientált marketingtevékenységének részterületeivel.

A hallgatók megismerik:

a makro-és mikrokörnyezet részeit,

a fogyasztói magatartás fogalmát, folyamatát, a fogyasztói döntéseket befolyásoló külső és belső tényezőket,

a piacszegmentáció és a pozicionálás fogalmát, folyamatát,

a piackutatás fogalmát, területeit, módszereit,

a 7P elvű marketingaktivitás-rendszer elemeit.