A képi kifejezési lehetőségek történeti vizsgálata. A képalkotás útja a camera obscurától a digitális képig. Kép-jel-írás-szimbólum. Látás és megismerés. A műalkotás hatásmechanizmusa. A műalkotás és a néző viszonya. A vizuális nyelv, a képépítés törvényei, tartalom és forma, funkció és forma összefüggései. Az esztétikum vizuális megjelenési formái; a ritmus, az arány, a szimmetria-egyensúly, a vonal-folt-plasztika, tér és tömeg problémái, a sötét-világos-színes-színtelen jelenségei, a statikusság, dinamikusság, egyensúlyeltolódás kérdései. Stílusgyakorlatok, parafrázisok, átíratok készítése. A kifejező elemek hatástényezőinek vizsgálata kompozíciókban, különböző ábrázolásmódokban. Önálló problémafelvetés látványépítéssel; a probléma rögzítése az ötlettől a kivitelezésig. Kompozíciók tervezése adott feltételekkel. A figura, mint kompozíciós elem problémájának elemzése különböző ábrázolási rendszerekben, méretekben, formátumokban és anyagokban. A szín- és tónusviszonyoknak, mint a képalakítás elemeinek vizsgálata. Kompozícióépítés: figura belső térben; feldolgozása grafikusan, ill. festői eszközökkel. Kompozícióépítés: csendélet belső térben; feldolgozása grafikusan, ill. festői eszközökkel. Emberi figura részelemeinek komponálása: portré; grafikusan, festőien. Önálló program célzott kialakítása.