Az önálló képi, plasztikai gondolkodásmód megteremtése. Megfigyelés, elemzés, inspiráció, ötlet, képalkotás, ítéletalkotás. Kifejezés. Önálló formanyelv megteremtése. 2D, 3D és multimédiás alkotások létrehozása.
A tantárgy keretében a legfontosabb festészeti, grafikai, plasztikai, multimédiás technikák elsajátítása, amelyek alkalmassá teszik a hallgatót a képi, plasztikai, téri alakítás műfaji és formai sajátosságai közötti eligazodásra.