A kovalens kötés. A kovalens kötés jellemzői két- és több-atomos molekulákban: kötési energia, kötési távolság; kötésszög. A datív (koordinatív) kötés. A hibrid orbitálok elmélete. A szén atom hibrid állapotai. A σ- és a π-kötések. A polarizált kovalens kötések. Elektronegativitás. Dipólus molekulák, dipólmomentum. Az oxidációs szám fogalma, kiszámítása (példák), jelentősége az oxidoredukciós egyenletek felírásában. A molekulák közötti - másodlagos - kölcsönhatások: dipól kölcsönhatás, van der Waals-féle erők, H-kötések. A gázhalmazállapot általános jellemzése. Ideális és reális gázok. Parciális nyomás. A folyékony halmazállapot jellemzése. Viszkozitás és felületi feszültség. Gőztenzió. A szilárd halmazállapot jellemzése. Fémrács (fémes kötés), ionrács, atomrács, molakularács jellemzői. Szublimáció. Az oldódás folyamata, energetikája. Oldhatóság fogalma, telített oldatok. Az oldhatóság függése a hőmérséklettől és a nyomástól. Gázok oldódása folyadékokban. A koncentráció fogalma és fajtái. Híg oldatok törvényei: oldatok tenzió-csökkenése, fagyás és forráspontja. Ozmózis, ozmózisnyomás. Oldhatósági szorzat. A víz disszociációs egyensúlya. A víz ionszorzata. pH és pOH. Erős és gyenge savak/bázisok. A pK fogalma Pufferek. Elektrolitok általános jellemzése. Elektrolitos disszociáció, disszociációfok. Sav-bázis indikátorok működési elve. Galvánelemek általános jellemzése. Normál potenciál fogalma, standardpotenciál, elektromotoros erő. Első- és másodfajú elektródok. Összehasonlító elektródok. Redox-potenciál, standard redox-potenciál. Az elektrolízis folyamatának általános jellemzése. Faraday-törvénye. A radioaktivitás felfedezése. A radioaktív bomlás. Az atomreaktor működése. Bioszervetlen kémia (elemek vegyjele, biológialag fontos elemek és szervetlen vegyületek). A szénvegyületek kötése (egyszeres és többszörös kötések). Szerves funkciós csoportok. A legfontosabb szerves vegyületek.