Balesetvédelmi tudnivalók. Jegyzőkönyvvezetés. Alapvető szerves kémiai laboratóriumi eszközök, módszerek. Olvadás- és forráspont mérés. Törésmutató mérés. Kristályosítás. Heteroatomok (N, S, Hlg) kimutatása. Élettanilag legfontosabb kationok és anionok kimutatása. Alapvető szerves kémiai laboratóriumi módszerek. Desztillálás, vékonyréteg- és oszlopkromatográfia. Alkánok, alkének, alkinok és aromás szénhidrogének tulajdonságai, reakciói. Halogénszármazékok tulajdonságai, reakciói. Alkoholok és fenolok tulajdonságai, reakcióik. Ismeretlen vegyület funkciós csoportjának kimutatása. Oxovegyületek, éterek tulajdonságai, reakcióik. Aminok tulajdonságai, tipikus reakcióik. A különböző rendű aminok megkülönböztetése. Karbonsavak és karboxilcsoportban helyettesített származékok tulajdonságai, tipikus reakcióik. Aminosavak, fehérjék tulajdonságai, tipikus reakcióik. Számítási feladatok. Monoszacharidok tulajdonságai, tipikus reakcióik.  Ismeretlen vegyület funkciós csoportjának kimutatása. Diszacharidok és poliszacharidok tulajdonságai, tipikus reakcióik. Extrakció. Forgatóképesség mérés. Potenciometrikus titrálás. UV-spektrofotometria.