Az emberiség növekvő igényeinek biztosításában kiemelkedő szerepet játszó vegyi anyagok keverékek használata/alkalmazása során jelentkező, egyidejűleg egészség- és környezetkárosító kockázatok megismerése, azon ismeretek elsajátítása, amely a munkakörnyezetben szükséges a munkavállaló ember és a környezet megvédése érdekében a veszélyes vegyi anyagok és készítmények életciklusa bármely szakaszában kifejezett káros hatásaitól, különös tekintettel e káros hatások azonosítására, elhárítására és megelőzésére. A veszélyes anyagok és készítmények osztályozása és forgalomba hozatalának jogi szabályozása. A kemizáció fogalma, haszna, kockázatai. Kémiai biztonság, helyes vegyianyag-kezelés. Vegyi anyagok csoportosítása. Anyag, készítmény, veszélyes anyag, veszélyes készítmény fogalma. Veszélyes anyagok, veszélyes készítmények osztályozása. Toxikológiai alapfogalmak. Veszélyes anyagokhoz és veszélyes készítményekhez kapcsolódó kezelési eljárások, tevékenységek szabályozása. Régi és új veszélyes anyagok. Biztonsági adatlapok tartalma. Kockázatbecslés régi és új anyagokra. Az egészségkockázat becslése. A veszélyesség azonosítása. A környezeti expozíció. Veszélyes hulladékok. A hulladékminősítést megalapozó vizsgálatok. A veszélyesség mértékének megállapítása, osztályba sorolás. Egészségkárosodások és megelőzésük. Daganatkeltő, mutagén, teratogén anyagok okozta egészségkárosodások és megelőzésük.