A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az emberi szervezet működésének élettani, biokémiai alapjaival, és azok testmozgással kapcsolatos sportélettani vonatkozásaival; elsajátíttatni a legfontosabb balesetvédelmi és elsősegélynyújtási szabályokat, különös tekintettel a testnevelés és testedzés során adódó helyzetekre. Olyan kulcsfontosságú információk birtokába juttatni a hallgatókat, amelyek segítik az edzéselmélet jobb megértését. Az itt megszerzett tudás és kompetencia a biomedicinális ismeretek alapját nyújtja ahhoz, hogy a testnevelés és sporttudomány területének gyakorló szakembereivé váljanak.
A tantárgy segítségével megértik az edzéselmélet, a testkultúra, az egészségtan, a terhelés és sportélettan, a gyógytestnevelés, a mozgásfejlődés tárgykörébe tartozó alapismereteket.