Az irodalom medialitásának kérdése az utóbbi egy-másfél évtizedben került a tudományos gondolkodás középpontjába. A kurzus a szóbeliség és az írásbeliség történetisége mellett a nyomtatott illetve az digitalizált szövegek jelenségeinek elméleteivel foglalkozik az internet uralta kulturális térben.